FOTOGRAFIE - ALTAJ
chrám Vasila Blaženého pohled na Kreml Lomonosovova univerzita plackartnyj vagon šastnou cestu jezero Kučerla cesta do sedla Karaurek Altaj sedlo Karaurek cesta k jezeru Akkem jezero Akkem jezero Akkem Belucha 4506 m.n m. Filip Gonza Michail vesnice Kučerla typická zástavba most přes Katuň v junguru soutok Katuně a Akkemu řeka Katuň před Injou hřbitov