Mapy


   Sehnat mapy Kavkazu již není takový problém jako dříve. Zvláště mapy v měřítku 1:200 000. Proto je zde umístěna jedna mapa znázorňující jen zevrubně trasu našeho pochodu a další tři podrobné mapy v měřítku 1:100 000. Jedná se okolí vesnic Archyz, Teběrda a okolí hory Elbrus. Trasa pochodu je schematicky zaznačena červenou linkou a mapa je k dispozici k nahlédnutí (406 kB). Ostatní tři jsou k dispozici ke stažení ve zkomprimované podobě.
Trasa pochodu

Archyz 1:100 000

Těberda 1:100 000

Elbrus 1:100 000