FOTOGRAFIE - MONGOLSKO
Suchbátarovo náměstí v Ulanbátaru Bogdchánův zimní palác klášter Gandan klášter Gandan klášter Gandan klášter Lamrin Süm Klášter Gesar Ulanbátar Ulanbátar památník Zaisan Mogolská krajina Muzeum v klášteře Manzšir ovo vrchol Cecegun(2256 m.n m.) a mniši cesta do Charchorinu Charchorin - náměstí Charchorin - trh 108 stúp okolo kláštera Erdene Zu klášter Erdene Zu hlavní chrám kluci v Mongolsku klášter Šanch Chiid klášter Šanch Chiid klášter Šanch Chiid klášter Šanch Chiid klášter Šanch Chiid klášter Šanch Chiid údolí řeky Orchon pastevectví obyvatelé obyvatelé obyvatelé řeka Orchon Orchonský vodopád místní doprava stopování v geru neboli v jurtě pití kumysu mongolský kůň se svým pánem země pastevců Michal + Honza + Filip