Obecná pravidla získání ruských víz

K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, které mohou obdržet v konzulárních odděleních RF v Praze, Brně, Karlových Varech. Na hranicích víza vydávána nebudou. K získání ruských víz na území ČR občané třetích zemí musejí mít povolení k pobytu cizince v ČR či jiný dokument, který potvrzuje jejich pracovní zařazení, studium atd. v ČR.

Dokumenty, které musí být předloženy

Originál a xerokopie cestovního pasu žadatele či cestovního pasu dítěte s fotografií v případě, že není zapsán do pasu rodiče.
Platnost pasu musí být o 3 měsíce delší než je platnost víza.
Vízový dotazník čitelně vyplněný rukou či na stroji a podepsaný žadatelem osobně. Na všechny otázky dotazníku je třeba odpovídat pravdivě a podrobně.
3 fotografie 3 x 4 cm.
Nebudou přijímány fotografie z profilu, ve slunečních brýlích či s pokrývkou hlavy.

Nám se osvědčily služby cestovní kanceláře BEMETT , která turistická víza vždy spolehlivě vyřídila do 10 dnů od zaslání poštou. Poplatek za vyřízení stojí 500 Kč a za pozvání 450 Kč. Samotné vízum je v ceně 30 USD.

Kategorie víz

Turistická víza - turisté (včetně jednotlivců) na dobu 30 dnů
Služební víza
Služební víza pro několik vjezdů - víza pro několik vjezdů (pouze pro služební cesty)
Tranzitní víza
Návštěvní víza (soukromé návštěvy)

Vystavování víz v extrémních případech

Osobám, které jedou na pohřeb či navštívit těžce nemocného příbuzného, se vízum vystavuje bez čekání. Žadatel musí ukázat telegram z RF potvrzený lékařem a pracovníkem spojů či kopii potvrzení o úmrtí.