Trasa naší cesty

   Na mapě je zakreslena naše autostopová cesta po Skotsku (modře).